Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme

Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme Fethi Yağız

Liste Fiyatı : 200,00 TL


Taksitli fiyat 6 x 33,33 TL

Temin süresi 2 gündür.

Adet
 1. Denizde can emniyeti
 2. Acil durumlar ve role talimleri
 3. Can kurtarma teçhizatı ve donanımları
 4. Küresel denizcilik tehlike ve emniyet sistemi (GMDSS)
 5. Gemiye terk
 6. Suda yaşam ve hipotermi
 7. Can kurtarma vasıtasında yaşam
 8. Denizde arama ve kurtarma
 9. Denizde ilk yardım
 10. Denizde yangın
 11. Kişisel emniyet ve sosyal sorumluluk
 12. Diğer acil durumlar
 13. Ekler

 

KİTABIN İÇERİĞİ

Çağımızda en büyük ve önemli yatırımlar insana ve eğitimine yapılan yatırımlardır. Yaşam mücadelesini değişik meslek gruplarında sürdüren insanoğlu, her an beklenmedik tehlikelerle karşı karşıyadır. Denizcilik mesleği, bu meslek grupları içinde tehlike oranı en yüksek meslekler arasında kabul edilmektedir. Bilindiği gibi insan, ”suda yaşamak için yaratılmamış olup, tipik bir kara canlısıdır.”. Yaşamını devam ettirmekte en çok zorluk çektiği ortamlardan birisi de su ortamıdır. Deniz kazalarıyla ilgili raporlar incelendiğinde, birçok denizcinin “denizde emniyet ve denizde canlı kalabilme” ile ilgili konularda yeterli bilgi ve eğitime sahip olmadıkları görülmektedir.

“Denizde tehlikeler beklenmedik anlarda meydana gelir ve kişiyi genellikle hazırlıksız yakalar” deyimi, çok yaygın olarak kullanılan bir denizcilik gerçeğidir. İster amatör veya profesyonel olsun, bir denizcinin bilgi ve eğitimindeki eksiklik ile bunlardan kaynaklanan hatalarını, “deniz” kendine özgü çok değişik tehlikelerinin varlığı nedeniyle affetmemektedir. “Deniz hata affetmez” deyimi, denizcilerin yaşayarak öğrendikleri ve günümüze miras bıraktıkları çok değerli bir olgudur. Denizde meydana gelen acil durumlar sırasında, sadece bir kazazedenin kurtarılması dahi tüm personelin; bilgi, eğitim, tecrübe ve hazırlık derecesinin üstünlüğüne bağlı kalmaktadır.

Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüzde, gemilerde ve limanlarda birçok alanda teknolojik yenilenme gerçekleşmiş ve gerek yük/yolcu taşımacılığında ve gerekse elleçlemede süratli bir ivme yakalanarak zamanın paraya dönüştürülmesinde ciddi mesafeler kaydedilmiştir. Ancak, yaşanan ekonomik krizlerin deniz taşımacılığını da etkilemesi gibi bazı olumsuz faktörler, gemilerin daha az sayıda personelle donatılmasına ve bu duruma ek olarak, yeni düzenlemelerle beraber gelen bürokratik işlemlerin yoğunluğundaki artış, özellikle kaptan ve zabitlerin görev yükünün/ sorumluluğunun daha da artmasına neden olmuştur. Bu durum aynı zamanda doğal bir yansıma olarak, gemilerde yapılan can kurtarma teçhizatlarının bakım/tutum ve kontrolleriyle, personel eğitim ve role talimlerine ayrılan zamanda da bir azalmaya neden olmuştur. Bu azalma; özellikle yeni katılan, gemiyi iyi tanımayan ve yeterli tecrübeye sahip olmayan gemi personeli göz önüne alındığında, can ve mal emniyeti açısından önümüzdeki zaman dilimlerinde gemilerde bir zafiyet yaşanacağı gerçeğini, gözler önüne sermektedir.

Yaklaşık 7 yıllık uzun ve yorucu bir çalışmanın ürünü olan “Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme” isimli kitabımız, basıma verildiği güne kadar, gerek teknolojik gelişimler ve gerekse düzenlemeler bazında, en son değişiklikler dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1992 yılında yayınlanan “Denizde Canlı Kalabilme ” isimli kitabımızdan farklı olarak, Denizde Emniyet (Safety at Sea) ve Denizde Canlı Kalabilme (Survival at Sea) bütünü içinde yer alan konuların tümü, birlikte ve çok geniş bir biçimde ele alınmaya çalışılmıştır.

STCW Sözleşmesinin VI. Bölümü; Gemi adamlarının STCW Kod’un A-VI/1 bölümü uyarınca belirlenmiş gerekliliklerin sağlandığını teyit eden, temel emniyet eğitimleri veya bilgilerini almaları gerektiğini vurgulamaktadır. STCW Kod’un A-VI/1 Kısmında ise; aşinalık eğitimleriyle, temel eğitimler tanımlanmıştır. “Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme” isimli kitabımızda; IMO’nun STCW Kod gereğince istediği, gemi adamlarının alması gereken 5 temel kurstan; “Kişisel Sağ Kalma, Can Kurtarma Vasıtalarının Kullanım Yeterliliği, Temel İlk Yardım, Temel Yangın Savunma ile Kişisel Emniyet ve Sosyal Sorumluluk eğitimlerine yönelik kurs müfredat içerikleri ve SOLAS Bölüm III – Kural 51’de belirtilen ve her gemide bulunması zorunlu“Denizde Canlı Kalabilme Eğitim El Kitabı” (SOLAS TRANING MANUAL)’nın içeriği yer almaktadır. Bu kitap aynı zamanda; özel ve ticari yatlar ile balıkçı teknelerinde bulunan gemi adamlarına yönelik, denizde emniyet ve canlı kalabilme konularında ihtiyaç duyacakları ileri düzeyde bir rehber olarak hazırlanmıştır.

Kitabın yazılmasındaki ana amaç; yukarıdaki paragraflarda belirtilen nedenler ve bunlara ilaveten, önümüzdeki zaman dilimlerinde küresel anlamda yaşanacak iklimsel değişimlerin beraberinde getireceği olumsuz etkilerin Dünya denizlerinde seyretmekte olan gemiler ve dolayısıyla gemi personeline yaşatacağı zorluklar da göz önüne alınarak, gemi adamının ihtiyaç duyabileceği denizde emniyet/canlı kalabilme bütünü içeriğinde yer alan konularda, görsel ve yazılı anlamda sıkılmadan okuyabilecekleri ve uygulamalarda referans alabilecekleri bir çalışmayla, faydalı olacağına inandığımız bir katkıyı sağlamaktır.

KİTABIN YAZILMA GEREKÇESİ

Yazarların 1992 yılında yayınladığı “Denizde Canlı Kalabilme” (Survival at Sea) isimli kitabı; gemilerde, yatlarda ve balıkçı teknelerinde Solas Bölüm III-Kural 51 gereği bulundurulması zorunlu kitap olarak yer almaktaydı. Ancak, güncelliğini yitirmesi ve gemilerde “gemiye özel Solas Training Manual” bulundurma zorunluluğunun getirilmesi DENİZDE EMNİYET VE CANLI KALABİLME kitabını yazma gerekliliğini doğurmuştur. Dünyada bu kapsamda bir ilk olma özelliğini de taşıyan “Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme” kitabının yayınlanmasındaki ana amaç; en son teknolojik yeniliklerin ve SOLAS’taki değişikliklerin ışığında gemi personeli eğitim seviyelerinin yükseltilmesi ve denizde emniyetle ilgili can kurtarma teçhizatlarının kullanımı, bakım/tutum ve kontrollerinin sağlanması konularında ülkemize ait ve kendi dilimizde yazılmış geniş içerikli bir rehberin bulunmamasıydı.

Kitabın yazılmasındaki diğer bir amaç ise, gemilerimizin tabi olduğu bayrak devleti ve liman devleti denetimlerinde çıkabilecek muhtemel uygunsuzlukların ortadan kaldırılması amacına yönelik olarak, gemilerde görev yapan zabitlerin ihtiyaç durumunda her an ellerinin altında bu tür bir kaynağın bulunmasının sağlanabilmesidir.

“Denizde Emniyet ve Canlı Kalabilme” kitabıyla ilgili olarak kısaca ve son olarak şunlar söylenebilir:

1. Gemilerde dar kapsamlı olarak yer alan gemiye özel Solas Training Manual’lere (var olan ve yeni gemiler için hazırlanacak olanlara) bir rehber olma niteliği taşıması ve gemi personelini eğitecek olan zabitlere bir eğitim rehberi olması,

2. Halen yatlar ve balıkçı teknelerinde bulundurulması zorunlu “Solas Training Manual” olarak yer alan 1992 yılı yayını “Denizde Canlı Kalabilme” kitabımızın yerini, güncellenmiş ve Solas gereklerini tümüyle karşılayan kapsamıyla yeni DENİZDE EMNİYET VE CANLI KALABİLME kitabının alması,

3. STCW Kod gereği tanımlanan gemiye aşinalık ve denizcilik temel eğitimleri için gemi adamlarına gerekli kursları veren değişik illerdeki denizcilik kurs merkezlerinde ( konuyla ilgili ilk kurslar 1994 yılından itibaren, 1992 yılı yayını Denizde Canlı Kalabilme kitabından faydalanılarak verilmiştir) bu kurslarla ilgili en son düzenleme ve değişiklikleri içeren Türkçe yeterli bir kaynak kitap bulunmaması.

 

ÖNSÖZ

 Çağımızda yapılan en büyük ve önemli yatırımlar insana ve eğitimine yapılan yatırımlardır. Yaşam mücadelesini değişik meslek gruplarında sürdüren insanoğlu, her an beklenmedik tehlikelerle karşı karşıyadır. Denizcilik mesleği de bu meslek grupları içinde tehlike oranı en yüksek meslekler arasında kabul edilmektedir. Bilindiği üzere insan, tipik bir kara yaratığı olup,  suda yaşamak için yaratılmamıştır. Yaşamını idame ettirmede en çok zorluk çektiği ortamlardan birisi de su ortamıdır.

Deniz kazalarıyla ilgili raporlar, birçok denizcinin denizde nasıl canlı kalabilecekleri ile ilgili yeterli bilgi ve eğitimin eksikliği nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini göstermektedir.

Denizin kendine özgü değişik tehlikelerinin varlığı nedeniyle, denizcilerin hata, bilgisizlik ve eğitimsizliğini deniz affetmemektedir. Bir deniz kazasında sadece bir kazazedenin kurtarılması dahi, yalnız kendisinin değil tüm personelin bilgi ve hazırlık derecesinin üstünlüğüne bağlı olmaktadır.

IMO (International Maritime Organization)’nun “Denizde Canlı Kalabilme” (Kişisel Sağ Kalma, Can Kurtarma Vasıtalarının Kifayetli Kullanımı, İlk Yardım) kurs müfredatları ile ayrıca SOLAS (Safety Of Life At Sea) Bölüm III- Kural 51’de belirtilen ve her gemide bulunması gereken “Eğitim El Kitabı” (TRANING MANUAL)’nın içeriği bu kitapta yer almaktadır.

Denizde canlı kalabilme isimli kitabımızda, SOLAS ile belirlenmiş olan “Can Kurtarma Teçhizatları” açıklandıktan sonra, dünya sularında seyretmekte olan her çeşit gemi ve teknede herhangi bir acil durum karşısında yolcular dahil, gemi kaptanından silicisine kadar her denizcinin ihtiyaç duyacağı, denizde canlı kalabilme prensiplerini tekrarlayarak hatırlatmak ve “Gemiyi Terk” gibi oldukça güç bir duruma düşüldüğünde yardım gelinceye kadar hayatta kalmayı sağlayacak önlemler hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca, denize özgü İlk Yardım konusu ayrıntılı bir şekilde işlenmiş, uluslar arası kurtarma teşkilatlarından örnekler verilmiş ve kitabın sonundaki ek bilgiler / sözlük bölümünde ise, “Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği” ve konumuzla sınırlı kalmak üzere İngilizce-Türkçe küçük bir sözlüğe yer verilmiştir.

Kitabın hazırlanışında yardımlarını esirgemeyen ve emekleri geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, ülkemizde ve dünya denizlerinde sefer yapan tüm denizcilerimizin acil bir durumda hayatta kalabilmelerine bir nebze katkımız olabilirse kendimizi mutlu sayacağız.

2009 Tuzla / İSTANBUL
Kapt. FETHİ YAĞIZ
E.Öğr.Gör. ERCÜMENT ŞAHİN

Stok Kodu
9789759795634
Sayfa Sayısı
960
Akbank
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
   
   
3
   
   
4
   
   
5
   
   
6
   
   
Garanti Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
İş Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Yapı ve Kredi Bankası
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
200,00   
200,00   
2
100,00   
200,00   
3
66,67   
200,00   
4
50,00   
200,00   
5
40,00   
200,00   
6
33,33   
200,00   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat