Abdülbaki Gölpınarlı kimdir ?


1900 yılında, İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa İzzet Baki'dir. Babasının vefatı üzerine, lisenin son sınıfında, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. İstanbul'da kitapçılık ve Çorum'a giderek; öğretmenlik yaptı. Daha sonra İstanbul'a dönerek , İstanbul Erkek Muallim Mektebi'ne ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam ederek eğitimini tamamladı. Çeşitli illerde (Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, İstanbul) öğretmenlik yaptıktan sonra; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Farsça okutmanlığı görevinde bulundu ve Metinler Şerhi okuttu. Aynı fakültede, doktorasını verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri veren Gölpınarlı; Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanarak 10 ay hapis yattı. Suçsuz olduğu anlaşılınca, yeniden görevine döndü. Bu görevden; kendi isteğiyle emekliye ayrılan Gölpınarlı; divan şiiri, tasavvuf, tarikatlar ve mezhepler üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınmıştır. 1931 yılında yayımladığı; Melâmilik ve Melâmiler adlı yapıtıyla Edebiyat dünyasına adım atan yazar; Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası'nda görev yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda b

  Abdülbaki Gölpınarlı, bu yazara ait 35 kitap bulunmaktadır.
Kategori: Abdülbaki Gölpınarlı
Listeleme sayısı: 10 | Yaklaşık 35 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar:

Hz. Muhammed ve Hadisleri
Hz. Muhammed ve Hadisleri
Abdülbaki Gölpınarlı 

Kapı Yayınları
Sözümü Kur`an`la karşılaştırın, Kur`an`a uyarsa o söz benimdir, benden rivayet edilmiştir, ben söylemişimdir o sözü.
 
Liste Fiyatı : 14,00 TL
İndirimli : 10,50 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Mevlevi Adab ve Erkani
Mevlevi Adab ve Erkanı
Abdülbaki Gölpınarlı 

İnkılap Kitabevi
Mevlevilik yedi asra yakın bir müddet,üç kıtada hüküm süren Osmanoğulları’nın geniş ve feyizli topraklarında, İslam medeniyetini temsil etmiş, kendi e ...
Liste Fiyatı : 16,00 TL
İndirimli : 11,20 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Mevlana dan Sonra Mevlevilik
Mevlana`dan Sonra Mevlevilik
Abdülbaki Gölpınarlı 

İnkılap Kitabevi
"Eserimiz, yalnız bir tarikatin hal tercemesi değil, bir yandan da vesikalar topluluğudur. Böylece tarihe malolan bir tarikatin kuruluşundan beri geçi ...
Liste Fiyatı : 38,00 TL
İndirimli : 26,60 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Mevlana Celaleddin
Mevlana Celaleddin
Abdülbaki Gölpınarlı 

İnkılap Kitabevi
Şarkın büyük insan ve hakim şairi Mevlana Celaleddin hakkında şimdiye kadar dilimizde yazılan yazılar ve yayınlanan eserler, hep birbirinden nakledilm ...
Liste Fiyatı : 27,00 TL
İndirimli : 18,90 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Mesnevi Tercemesi ve Serhi V.- VI Cilt
Mesnevi Tercemesi ve Şerhi V.- VI Cilt
Abdülbaki Gölpınarlı 

İnkılap Kitabevi
Yazıldığı tarihten itibaren Doğu`da - Batı`da, birçok dillere çevrilmiş, esere şerhler yazılmış, bu kitaptan seçmeler yapılmıştır. Ancak yazılan ...
Liste Fiyatı : 53,00 TL
İndirimli : 37,10 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Mesnevi Tercemesi ve Serhi I-II. Cilt
Mesnevi Tercemesi ve Şerhi I-II. Cilt
Abdülbaki Gölpınarlı 

İnkılap Kitabevi
Yazıldığı tarihten itibaren Doğu`da - Batı`da birçok dillere çevrilmiş, esere şerhler yazılmış, bu kitaptan seçmeler yapılmıştır. Ancak yazılan ş ...
Liste Fiyatı : 53,00 TL
İndirimli : 37,10 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Mesnevi Tercemesi ve Serhi III -IV. Cilt
Mesnevi Tercemesi ve Şerhi III -IV. Cilt
Abdülbaki Gölpınarlı 

İnkılap Kitabevi
Şark-İslam Klasik Edebiyatının eşsiz eserlerinde Mesnevi, yazıldığı tarihten itibare Doğu`da-Batı`da, birçok dillere çevrilmiş, esere şerhler yaz ...
Liste Fiyatı : 53,00 TL
İndirimli : 37,10 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Mecalis-i Seba Yedi Meclis Mevlana Celaleddin
Mecalis-i Seba: Yedi Meclis "Mevlana Celaleddin"
Mevlana Celaleddin-i Rumi 

İnkılap Kitabevi
“Mecâlis-i Seba, adından anlaşıldığı gibi, Mevlânâ’nın yedi meclisinin, yedi va’zının yazılmasından meydana gelmiştir...

Yedi meclisinde de v ...
Liste Fiyatı : 13,00 TL
İndirimli : 9,10 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca
Abdülbaki Gölpınarlı 

İnkılap Kitabevi
Nasreddin Hoca öyle bir kişiliktir ki, hiçbir zaman tamamlanıp bitmiş denemez, yüzlerce kez yeni baştan tasarlanmakta ve yalnızca kendisini yaratanlar ...
Liste Fiyatı : 13,00 TL
İndirimli : 9,10 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Rubailer
Rubailer
Mevlana Celaleddin-i Rumi 

İnkılap Kitabevi
“Mevlânâ, rubâîlerini de gazelleri gibi, herhangi bir sebeple inşâd etmiştir. Zâten Mevlânâ ...
Liste Fiyatı : 18,00 TL
İndirimli : 12,60 TL

Favorilere Ekle Sepete Ekle
Kategori: Abdülbaki Gölpınarlı
Listeleme sayısı: 10 | Yaklaşık 35 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar:Güvenlik & Gizlilik
 · Kredi Kartı Güvenliği
 · Gizlilik İlkeleri
 · Kullanım Şartları
Adakale Sok. Adakale İş Hanı No: 25/34
Kızılay / Ankara / Türkiye

Tel: +90 312 430 13 94   Faks: +90 312 430 73 70

siparis@kitapdenizi.com   |   www.kitapdenizi.com
Her hakkı saklıdır. 2004-2014 © Kitapdenizi.com
ileritrafik.com