Abdülbaki Gölpınarlı kimdir ?

1900 yılında, İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mustafa İzzet Baki'dir. Babasının vefatı üzerine, lisenin son sınıfında, eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. İstanbul'da kitapçılık ve Çorum'a giderek; öğretmenlik yaptı. Daha sonra İstanbul'a dönerek , İstanbul Erkek Muallim Mektebi'ne ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne devam ederek eğitimini tamamladı. Çeşitli illerde (Konya, Kayseri, Balıkesir, Kastamonu, İstanbul) öğretmenlik yaptıktan sonra; Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Farsça okutmanlığı görevinde bulundu ve Metinler Şerhi okuttu. Aynı fakültede, doktorasını verdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde İslam-Türk Tasavvuf Tarihi ve Edebiyatı dersleri veren Gölpınarlı; Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklanarak 10 ay hapis yattı. Suçsuz olduğu anlaşılınca, yeniden görevine döndü. Bu görevden; kendi isteğiyle emekliye ayrılan Gölpınarlı; divan şiiri, tasavvuf, tarikatlar ve mezhepler üzerine yaptığı kapsamlı çalışmalarla tanınmıştır. 1931 yılında yayımladığı; Melâmilik ve Melâmiler adlı yapıtıyla Edebiyat dünyasına adım atan yazar; Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası'nda görev yaptı. Çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda b


Kategori: Abdülbaki Gölpınarlı
Listeleme sayısı: 10 | Yaklaşık 38 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar:
Kategori: Abdülbaki Gölpınarlı
Listeleme sayısı: 10 | Yaklaşık 38 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar:
Her hakkı saklıdır. 2004-2015 ©
profesyonel web tasarım