% 30
Telefon Kodu: 70270

MEB Eğitim Kurumlarına Müdür ve Müdür Yardımcılığı Seçme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı 2013

Yazar: Pegem Yayınevi Komisyon       
ISBN: 9786053644682
Sayfa: 1328
Ebat: 18,5 x 27 cm
Basım Tarihi: 3.10.2013
Baskı Yeri: Ankara
Baskı Sayısı: 2
Dizi: -
Favorilere Ekle     Arkadaşlarına Öner     Sayfayı Yazdır
55,00
38,50
%3 havale indirimi ile 37,35'ye alabilirsiniz.
Sipariş günü kargoya verilir.
100 ve üzeri siparişlerde kargonuz bizden. Kapıda ödeme siparişlerde sipariş tutarı gözetilmeksizin 6 kapıda ödeme ek hizmet bedeli ilave edilir.
Bilindiği üzere, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumları yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürüteceklerin seçimine, atanmasına ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar 4 Ağustos 2013 tarihli ve 28728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ile düzenlenmiştir. Bu yönetmelikte eğitim kurumu müdür ve müdür yardımcılığı belirlenmesi için seçme sınavı yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesinde;
 
“Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları
 
Eğitim kurumu yöneticiliği yazılı sınavı, müdür ve müdür yardımcıları için ayrı ayrı yapılır ve aşağıdaki yazılı sınav konularından hazırlanan soruların puan ağırlıkları esas alınarak düzenlenir:
 
a) Türkçe dil bilgisi: % 10,
 
b) Yönetimde insan ilişkileri ve iletişim: % 4,
 
c) Okul yönetimi ve geliştirme: %10,
 
ç) Eğitim-öğretim liderliği:%10,
 
d) Eğitim ve yönetimde etik: %4,
 
e) Türk idare sistemi: %5,
 
f) Protokol kuralları: %2,
 
g) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi: %2,
 
ğ) Genel kültür: %8,
 
h) T.C. Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile bunlara bağlı mevzuat ve görevin gerektirdiği diğer mevzuat: % 45.
 
Diğer taraftan, söz konusu yönetmelikte eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından, müdür yardımcılığı için ise yazılı sınavdan oluşacağı hüküm altına alındığından, eğitim kurumu müdürlüğünü tercih eden adaylar, sözlü sınavda söz konusu Yönetmeliğin 11’inci maddesinde yer verilen aşağıdaki konulardan değerlendirmeye tabi olacaklardır:
 
“Sözlü sınavda aday;
 
a) Mevzuat bilgisi ve uzmanlık düzeyi: %20,
 
b) Analitik düşünme ve analiz yapabilme kabiliyeti: %10,
 
c) Temsil kabiliyeti ve liyakat düzeyi: %15,
 
ç) Muhakeme gücü ve kavrayış düzeyi: %10,
 
d) İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti: %10,
 
e) Davranış ve tepkilerinin yapacağı işe uygunluğu: %10,
 
f) Yeniliklere ve teknolojik gelişmelere hakimiyeti: %10,
 
g) Genel kültür düzeyi: %15,
 
konularından değerlendirmeye tabi tutulur.
 
(3) Sözlü sınavda adaylar, ikinci fıkranın (a) ve (g) bentlerinde belirlenen konulardaki soru zarflarını kura çekmek suretiyle seçer.”
 
Bu çerçevede, eğitim kurumu müdürlüğünü tercih eden adayların, sözlü sınavda yukarıdaki (a) ve (g) bentlerinde belirlenen konularda hazırlanabilmelerine yardımcı olunması bakımından bu kitapta yer alan konuları çalışmalarında faydalı olacağı düşünülmektedir.
 
Kitabın içeriği, yukarıda belirtilen konularla birlikte 2009 ve 2011 yıllarında yapılan eğitim kurumları müdürlük/müdür yardımcısı seçme sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen milli eğitim mevzuatı konuları göz önüne alınarak düzenlenmiştir.
 
Geçmiş yıllarda yapılan eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavlarına katılan adayların başarı durumlarına ilişkin bazı istatistiki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir:
 
Sınav Tarihi
Sınava Girenlerin Sayısı
70 Puan ve Üzeri
Alanların Sayısı
 
10 Ekim 2004
54.610
2.732
 
26 Mart 2005
62.216
11.833
 
30 Haziran 2006
55.728
15.036
 
 
 
60 Puan ve Üzeri
Alanların Sayısı
 
31 Ekim 2009
65.000
16.970
 
 
 
 
 
 
01/10/2011 tarihinde yapılan Eğitim Kurumları Müdür Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı/Müdürlük Seçme Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal veriler aşağıda yer verilmiştir:
 
Müdürlük Sınavı
Katılanların toplam sayısı
Sınava giren
Sınava girmeyen
Sınavı iptal edilen
Başarılı
Başarısız
 
38.122
34.006
4.116
7
16.000
 
(% 47)
17.999
 
(% 5 2,9)
 
 
 
 
 
 
Müdür
Başyardımcılığı ve Müdür Yardımcılığı
Katılanların toplam sayısı
Sınava giren
Sınava girmeyen
Sınavı iptal edilen
Başarılı
Başarısız
 
92.677
81.405
11.272
5
28.310
 
(% 34,7)
53.090
 
(% 65,2)
 
 
 
 
Uzman bir kadro tarafından hazırlanan kitabımıza ilişkin görüş ve eleştirilerinizi bizimle paylaşmanızı diliyor, katılacağınız sınavlarınızdaki başarılarınıza katkı getirmesini diliyoruz.
 
1 ve 2 Ekim 2011 yılında yapılan EĞİTİM KURUMU MÜDÜR, MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI ve MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVLARINDA:
 
1) EĞİTİM KURUMU MÜDÜRLÜĞÜ SINAVINDA (2 EKİM 2011) 28 soru yakaladık.
 
2) EĞİTİM KURUMU MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI ve MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAVINDA
(1 EKİM 2011) 50 soru yakaladık.
 

 

 
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
38,50
2
19,25
3
12,83
4
9,63
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
38,50
2
19,25
3
12,83
4
9,63
Taksit Sayısı
Taksit Tutarı
1
38,50
2
19,25
3
12,83
4
9,63

Bu Kategoride En Çok Satan 10 Eser
  Seti Alın Kazançlı Çıkın


Her hakkı saklıdır. 2004-2015 ©
profesyonel web tasarım